Persbericht 6/26/2023

maxon schrijft verder aan succesverhaal en verbreekt omzetrecord van 700 miljoen Zwitserse frank

De maxon Group verbrak in 2022 het omzetrecord van 700 miljoen Zwitserse frank – Medische technologie en industriële automatisering belangrijke steunpilaren in turbulente tijden – Uitdagingen in leveringsketen goed beteugeld 

 

Sachseln, Zwitserland – De maxon Group schreef ook in het jaar 2022 verder aan haar ruim 60-jarige succesverhaal: ze verhoogde de omzet met 13% tot 707,7 miljoen Zwitserse frank (in het voorgaande jaar 626,5 miljoen). Voor het lopende boekjaar laat het bedrijf voorzichtig positieve resultaten zien. 

Ondanks de minder gunstige economische vooruitzichten en de sterke Zwitserse frank kan de maxon Group terugkijken op een positief boekjaar 2022. De sectoren medische technologie en industriële automatisering droegen in belangrijke mate bij aan dit resultaat.. In het jaar 2022 investeerde maxon CHF 33,9 miljoen aan capaciteitsuitbreiding. De cashflow daalde naar CHF 53,8 miljoen (in het voorgaande jaar 77,4 miljoen). De markten in de VS, Korea en Hongarije maakten een uitstekende ontwikkeling door. Duitsland bleef stabiel, terwijl China zich vanwege de strenge coronapolitiek zoals verwacht achteruitgaand ontwikkelde. Met 3.341 medewerkers heeft het bedrijf wereldwijd 4% meer mensen in dienst dan in het voorgaande jaar. 

"We hebben onze recordomzet in uitdagende en moeilijke tijden te danken aan onze betrokken medewerkers en onze diversificatie", licht dr. Karl-Walter Braun, hoofdaandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur van de maxon Group, toe. "Ons wijdvertakte businessmodel met de businessunits Industrial Automation, Aerospace, Medical, Mobility Solutions en nu ook Intralogistics maakt zich waar. Wij concentreren ons zeer sterk op deze specifieke markten, waarvoor we de benodigde kennis in huis hebben en ook up-to-date houden", aldus dr. Karl-Walter Braun. 

Sterke innovatiekracht voor exoskeletten, elektrische fietsen en nog veel meer 

Een van de aanjagers van de groei is nog steeds de innovatiekracht van maxon: het bedrijf investeerde wereldwijd CHF 51,5 miljoen (in het voorgaande jaar CHF 46,9 miljoen) in onderzoek en ontwikkeling. "De om en nabij 340 R&D-medewerkers in onze 10 ontwikkelingscentra wereldwijd zorgen ervoor dat wij ons gestaag verder ontwikkelen en dat wij innovatief zijn", zegt Eugen Elmiger, gedelegeerde van de raad van bestuur en CEO van de maxon Group. De productplatformen zijn aangevuld met de ultracompacte robotaandrijvingen EC frameless van de DT-familie met TSX-encoders, die bijvoorbeeld worden gebruikt in exoskeletten voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Daarbij komen de gemoderniseerde reductiemotoren van Parvalux by maxon en een meerassige besturing van ZUB by maxon, die in deuraandrijvingen en intralogistieke oplossingen brede toepassing vinden. Een absoluut nieuw product is een met vloeistof gekoelde EC48-servomotor voor schokdempersystemen in supercars. Ook de gehele aandrijflijn van het systeem voor elektrische fietsen BikeDrive Air is grondig herzien. "Bovendien volgt vanwege de grote vraag van onze klanten op het seizoen 2024 de BikeDrive Air S met nog meer kracht en beweeglijkheid", aldus Elmiger. 

Medische technologie en industriële automatisering als belangrijke steunpilaren 

Ook in het boekjaar 2022 liet de medische technologie zich als belangrijke steunpilaar zien, ondanks dat de tijdens de coronacrisis enorm gegroeide markt voor beademingsapparatuur is verzadigd. Deze ontwikkeling kon echter worden gecompenseerd door toegenomen leveringen aan de halfgeleidermarkten. Deze markt wordt gedreven door tekorten aan elektronische componenten. De nichemarkt van maxon in de olie- en gasindustrie ontwikkelt zich verrassend positief. 

Wereldwijde turbulentie daagt leveringsketen uit 

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de problemen in de leveringsketen toegenomen en deze bleven het bedrijf bezighouden. Klanten reageerden op de wereldwijde tumult door aanzienlijk grotere aantallen te bestellen dan het langetermijngemiddelde om hun voorraden aan te vullen. Deze reactie, die gepaard ging met tekorten en vertragingen op het gebied van toegeleverde componenten, leidde tot nog grotere knelpunten bij de levering, die maxon met succes doorstond dankzij deelleveringen en een sterke inkoopafdeling. maxon verhoogde daarop zelf de voorraden voor belangrijke onderdelen, zoals halfgeleiders, magneten en koperdraden, om te kunnen blijven leveren.  

De geëxplodeerde energieprijzen en de torenhoge inflatie belastten ook maxon en leidden tot sterk toenemende inkoopprijzen, die het bedrijf ten minste voor een deel moesten doorgeven door de eigen prijzen te verhogen.  

Nieuwe productielocatie in Bournemouth, Groot-Brittannië, bijna klaar 

Ondanks de lastige omstandigheden blijft maxon investeren in nieuwe productielocaties en -installaties. Zo is de nieuwe productielocatie van de dochteronderneming Parvalux in Bournemouth, Groot-Brittannië, bijna klaar. De vier bestaande locaties van de grootste Britse fabrikant van kleine reductiemotoren worden dan samengevoegd in Bournemouth. "Daarnaast hebben we ons innovatiecentrum in Zwitserland, het Center for Robotics in Zürich, versterkt om de grote uitdagingen van de digitalisering in de aandrijftechniek aan te kunnen gaan en ‘Digital Leader in Drive Technology for Products and Services’ te worden" kondigt Eugen Elmiger, gedelegeerde van de raad van bestuur en CEO van de maxon Group, aan. 

Voorzichtig positieve vooruitzichten 

Tot nu toe ontwikkelt de ordersituatie in het huidige boekjaar zich op een vergelijkbaar niveau als het voorgaande jaar. Dit is positief, maar duidt nog niet op een ontspanning van de situatie.  Het is zeer onzeker hoe de economie in de afzetmarkten zal afkoelen. "De tekorten uit de coronaperiode worden gestaag minder en leveranciers kunnen weer sneller leveren. Anderzijds teren veel klanten nu juist op hun voorraden en zetten – ook als gevolg van de stijgende rente – in op kleinere aantallen en kortere besteltijden. Hieraan moeten wij ons aanpassen", legt dr. Karl-Walter Braun uit.  

© by © maxon motor ag