Meest recente actualisering van december 2023

maxon privacyverklaring

Wij danken u voor uw interesse in maxon en voor uw bezoek aan een van de websites van de maxon groep en/of een van haar dochterondernemingen. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. maxon respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van uw bedrijfsgegevens zijn voor ons een belangrijk aandachtspunt, waarmee wij in onze bedrijfsprocessen rekening houden. Persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons online aanbod worden verzameld, verwerken wij op een vertrouwelijke manier en uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons ondernemingsbeleid.

maxon behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u deze of andere websites van de maxon groep bezoekt, onze producten of diensten gebruikt of op een andere manier met ons in contact komt.

De term “persoonsgegevens' in deze privacyverklaring verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

2. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, uw persoonsgegevens of de gegevensbeveiliging bij maxon, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

maxon international ag 
Functionaris voor gegevensbescherming
Brünigstrasse 220
6072 Sachseln    
Zwitserland
Telefoon: +41 (0)41 666 15 00    
E-mail: privacy@maxongroup.com

 

Het adres van onze functionaris voor gegevensbescherming volgens art. 27 AVG is:

maxon motor hungary kft
Data Protection Coordinator
Tartu u. 4.
8200 Veszprém
Hungary
Telefon:     + 36 88 886 000
E-Mail:    privacy27@maxongroup.Zwitserland
Telefoon: +41 (0)41 666 15 00    
E-mail: privacy@maxongroup.com

 

3. Doel van de websites en de privacyverklaring

De websites geven algemene informatie over maxon, de producten, oplossingen en diensten van maxon alsmede over carrièremogelijkheden. Ook kunt u solliciteren naar een functie bij maxon via het maxon sollicitatieportaal en worden maxon producten te koop aangeboden via een onlineshop.

Op sommige websites staan speciale formulieren die geïnteresseerde bezoekers van de website kunnen gebruiken om meer informatie aan te vragen over de producten en diensten van maxon.

Deze privacyverklaring omvat niet noodzakelijkerwijs een volledige beschrijving van onze gegevensverwerking. Het is mogelijk dat in bepaalde situaties een ander privacybeleid geldt (of algemene voorwaarden of vergelijkbare documenten gelden).

 

4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Beginselen 
Tot de persoonsgegevens behoort alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, waarin de identiteit van een persoon tot uitdrukking komt.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld vanwege een registratie, of indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.


Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Contactgegevens zoals naam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadressen, adres
 • Communicatiegegevens zoals uw IP-adres, de MAC-adressen van de gebruikte apparaten zoals smartphones of computers, informatie over apparaten en instellingen
 • Andere persoonsgegevens zoals creditcardgegevens, bankgegevens en carrièregegevens

 

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij (en, in voorkomend geval, andere bedrijven van de maxon groep, zie paragraaf 8) en door ons gemachtigde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Doel 

Categorieën persoonsgegevens 

Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Rechtsgrond

Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief

Met de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij u nieuwsbrieven sturen om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

 

Aanhef, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

 

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep

Externe dienstverleners (orderverwerking)

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om onze nieuwsbrieven te ontvangen. De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, aangezien deze informatie nodig is om u onze nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden. 

Wanneer u ons een contactverzoek stuurt

De persoonsgegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat uw verzoek te verwerken en u ons antwoord toe te zenden.

 

 

 

Aanhef, voor- en achternaam, academische titel, bedrijfsnaam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer, aard van de aanvraag

 

 

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep 

 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, want die informatie is noodzakelijk om uw verzoek te behandelen en er passend op te reageren en het is in ons gerechtvaardigd belang om het verzoek te laten afhandelen door de onderneming binnen de maxon groep die daarvoor het meest geschikt is. 

Wanneer u een account aanmaakt op onze websites 

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, stellen ons in staat om voor u een account op onze sites aan te maken en te beheren.

 

Aanhef, voor- en achternaam, academische titel, bedrijfsnaam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer

 

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, aangezien deze informatie noodzakelijk is om uw account op uw verzoek te beheren en te onderhouden en het is in ons gerechtvaardigd belang om uw verzoeken te laten ver door de onderneming binnen de maxon groep die daarvoor het meest geschikt is. U kunt uw account te allen tijde sluiten.

Als u solliciteert naar een baan 

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen, geanalyseerd, verwerkt of intern doorgegeven in het kader van uw sollicitatie. Ze zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van de afdeling Human Resources en personen die verantwoordelijk zijn voor selectie bij maxon. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan bedrijven of personen buiten maxon of voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens kunnen voor statistische doeleinden worden verwerkt (bijv. rapportage) Het is niet mogelijk om op basis daarvan personen te identificeren.

Als u bij maxon wordt aangenomen, worden uw persoonsgegevens, of in ieder geval een uittreksel daarvan, in uw personeelsdossier opgenomen. 

Wanneer u heeft gesolliciteerd, maar een afwijzing heeft ontvangen, worden uw gegevens tot 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard en vervolgens geanonimiseerd (profiel en sollicitatie). Na nog eens 12 maanden worden uw gegevens volledig verwijderd. U wordt niet op de hoogte gesteld van het verwijderen van uw gegevens. 

Aanhef, voor- en achternaam, geboortedatum, academische titel, adres, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, uw schriftelijke sollicitatie, curriculum vitae alsmede getuigschriften/certificaten, rekeninggegevens

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep.

Externe dienstverleners (orderverwerking)

 

Wij verwerken uw gegevens in het kader van de voorbereiding of sluiting van een arbeidsovereenkomst. Wij doen dit op basis van de stappen die nodig zijn voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst. 

 

Wanneer u zich inschrijft voor het JobAbo

De persoonsgegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat om contact met u op te nemen zodra er bij de maxon  groep een voor u interessante vacature is. 

Als u zich heeft ingeschreven voor het JobAbo, worden er geen andere gegevens dan uw e-mailadres opgeslagen. De gevraagde vacatures worden naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

E-mailadres

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep.

 

Externe dienstverleners (verwerkers)

 

 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Deze informatie is nodig om uw aanvraag conform uw wens te behandelen en een passende reactie te geven. 

 

Wanneer uw profiel wordt toegevoegd aan een maxon talentpool

Als u heeft gesolliciteerd maar wij u op dit moment geen geschikte functie kunnen aanbieden, bestaat de mogelijkheid om uw sollicitatie toe te voegen aan een talentpool. In dat geval ontvangt u een bericht met het verzoek om toestemming te geven uw gegevens verder op te slaan. Als u hier niet mee instemt, behandelen wij uw gegevens zoals hierboven beschreven. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven maar niet langer geïnteresseerd bent, dan kunt u uw gegevens (profiel en sollicitatie) op elk moment zelf verwijderen. Als uw sollicitatie wordt opgenomen in een talentpool, dan worden de gegevens 12 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Aanspreekvorm, voor- en achternaam, geboortedatum, academische titel, adres, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, uw schriftelijke sollicitatie, CV en getuigschriften/certificaten, accountgegevens

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep,

Externe dienstverleners (verwerkers)

Wij verwerken uw gegevens in het kader van de voorbereiding of sluiting van een arbeidsovereenkomst. Wij doen dit op basis van de stappen die nodig zijn voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst. 

 

Als u ons een open sollicitatie stuurt.

Als een open sollicitatie niet leidt tot een dienstverband, vragen wij u om uw gegevens binnen 12 maanden na ontvangst te bevestigen of bij te werken. Als wij geen update of bevestiging ontvangen, worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Aanspreekvorm, voor- en achternaam, geboortedatum, academische titel, adres, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, uw schriftelijke sollicitatie, CV en getuigschriften/certificaten, accountgegevens

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep,

Externe dienstverleners (verwerkers)

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op grond van uw toestemming.

Deze informatie is nodig om uw aanvraag conform uw wens te verwerken en u een passende reactie te geven.

Wanneer u deelneemt aan klantenenquêtes

De persoonsgegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat uw feedback over onze producten en diensten te verkrijgen, deze te evalueren, te analyseren en te verbeteren en onze medewerkers op te leiden.

 

Aanspreekvorm, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw feedback over onze producten en diensten.

 

 

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep,

Externe dienstverleners (verwerkers) 

 

 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig en dient onze gerechtvaardigde belangen, aangezien deze informatie nodig is om onze zakelijke relatie te beheren en onze producten en diensten te verbeteren en het is in ons gerechtvaardigd belang om uw feedback te laten verwerken door de onderneming binnen de maxon groep die daarvoor het meest geschikt is .

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken

De persoonsgegevens die wij verzamelen of verwerken, stellen ons in staat u per telefoon, e-mail of op andere wijze aanbiedingen voor onze producten en diensten toe te zenden, alsmede informatie over aanverwante activiteiten, bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen. 

 

Aanspreekvorm, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummer, in voorkomend geval verdere voor marketingdoeleinden benodigde gegevens.

 

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep 

Externe dienstverleners (verwerkers)

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, omdat deze informatie nodig is om u aanbiedingen te kunnen doen over onze producten, waarmee wij onze gerechtvaardigde belangen van bedrijfsvoering en klantenservice dienen, alsmede ons gerechtvaardigde belang om uw feedback te laten verwerken door de onderneming binnen de maxon groep die daarvoor het meest geschikt is.

Wanneer u producten bestelt via de online winkel

De persoonsgegevens die wij verzamelen of verwerken, stellen ons in staat uw bestelling van onze producten en diensten naar uw tevredenheid te verwerken. 

Aanspreekvorm, voor- en achternaam, geboortedatum, academische titel, adres, land, e-mailadres, kredietkaartgegevens, bankgegevens.

 

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig en dient ter uitvoering van een overeenkomst. Bovendien dient de verwerking onze gerechtvaardigde belangen, aangezien deze informatie noodzakelijk is om onze zakelijke relatie met u te waarborgen en de klantrelatie te laten beheren door de onderneming binnen de maxon groep die daarvoor het meest geschikt is.

 

6. Logbestanden

Telkens wanneer u het internet gebruikt, wordt automatisch bepaalde informatie door uw internetbrowser doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden. 

Logbestanden worden opgeslagen om storingen te bestuderen en vanwege veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen op te helderen) zo lang als dat voor deze doeleinden noodzakelijk is en vervolgens gewist of geanonimiseerd. Logbestanden die bewaard moeten worden vanwege bewijsvoering, worden niet gewist totdat het betrokken geval definitief is opgehelderd en kunnen in individuele gevallen aan opsporingsautoriteiten worden doorgegeven. Het opslaan van logbestanden geschiedt met het oog op ons gerechtvaardigde belang bij een probleemloze en correcte werking van onze websites.

In de logbestanden wordt met name de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (Internetprotocoladres) van het eindapparaat van waaruit toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
 • Internetadres van de website, van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (de zogenaamde origin- of referrer-URL);
 • Naam van de serviceprovider via welke toegang tot het online-aanbod wordt verkregen;
 • Naam van de opgehaalde bestanden of informatie;
 • Datum en tijd alsmede de duur van de opvraging; 
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens; 
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bv. voor Flash Player);
 • http-statuscode (bv. ‘verzoek succesvol’ of ‘aangevraagd bestand niet gevonden’).

 

7. Gebruikersanalyse

Op de websites en in de online shop van maxon worden analyse-instrumenten gebruikt. De verzamelde informatie over het gebruik van de websites wordt opgeslagen op servers van tool-aanbieders.

Met behulp van de analysetools zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze websites / onze online-winkels door websitebezoekers, te registreren en te analyseren. Zo kunnen wij nagaan welke pagina’s wanneer werden geraadpleegd en vanuit welke regio.

Andere gegevens die worden verzameld zijn bijvoorbeeld bestandsnamen van geraadpleegde bestanden, gebruikte browsers, gebruikte functies en de tijd die op de website wordt doorgebracht.

De maxon groep heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel het online-aanbod als de reclame te kunnen optimaliseren. Indien bij een bezoek aan een van onze websites vooraf toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), is de verwerking gebaseerd op uw toestemming, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen.

Gedetailleerde informatie over de gebruikte analysetools vindt u in het maxon Cookiebeleid.

 

8. Doorgifte van gegevens 

Doorgifte van gegevens aan andere verantwoordelijken
In beginsel zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan andere verantwoordelijke partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van de overeenkomst, indien wij of de derde partij een gerechtvaardigd belang bij doorgifte hebben of heeft, dat zwaarder weegt, of indien u daartoe toestemming heeft gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden en de ontvangers of categorieën ontvangers zijn te vinden onder paragraaf 5 ‘Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden’.

Indien ‘Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon groep’ als mogelijke ontvangers van gegevens worden genoemd, kunnen de betreffende gegevens binnen de maxon groep worden doorgegeven om u optimaal te kunnen ondersteunen en adviseren door de maxon groep en zo het contact met de klant aanzienlijk te verbeteren. De doorgifte binnen de maxon groep komt daarmee zowel u als ons ten goede en is, zoals vermeld in paragraaf 5, onder andere gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze huidige en toekomstige klanten een zo goed mogelijk klantencontact te bieden.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke regels of van een voor tenuitvoerlegging vatbaar administratief of rechterlijk bevel.


Dienstverleners (algemeen)
Wij geven externe dienstverleners opdrachten voor taken zoals marketingdiensten, HR-diensten, programmering, datahosting en hotline diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, met name wat betreft hun zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de bij hen opgeslagen gegevens. Wij leggen al onze dienstverleners een verplichting tot geheimhouding en tot naleving van de wettelijke voorschriften op. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de maxon groep zijn.


Doorgifte aan ontvangers buiten de EER
Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die buiten de EER in zogenaamde derde landen zijn gevestigd. In dat geval zorgen wij er door dienovereenkomstige contractuele afspraken ofwel voor dat bij de ontvanger sprake is van een passend niveau van gegevensbescherming, of, indien nodig, dat u uw toestemming voor de overdracht heeft gegeven.

 

9. Duur van opslag; bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens in beginsel zo lang als nodig is om ons online-aanbod en de bijbehorende diensten te kunnen leveren, of zo lang als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben ze te blijven bewaren (wij kunnen bijvoorbeeld ook na de nakoming van een overeenkomst nog steeds een gerechtvaardigd belang hebben bij postmarketing). Vervolgens wissen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die wij moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (wij zijn bijvoorbeeld verplicht om documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te beschikbaar te houden op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen).

 

10. Gebruik van cookies

Wij gebruiken in ons online-aanbod zogenaamde sociale plugins van verschillende sociale netwerken; in deze paragraaf worden ze afzonderlijk beschreven.

Wanneer u de plugins gebruikt, brengt uw internetbrowser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Daardoor krijgt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgeroepen, ook als u geen gebruikersaccount bij deze aanbieder heeft of als u daar op dat moment niet bent ingelogd. Logbestanden (met inbegrip van IP-adres) worden door uw internetbrowser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder gezonden en kunnen daar worden opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijv. in de VS).

De plugins zijn zelfstandige extensies van de sociale netwerkproviders. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die voor de aanbieders van de sociale netwerken via de plug-ins worden verzameld en opgeslagen.

Voor het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, alsook voor uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van het respectievelijke sociale netwerk.

Indien u niet wilt dat de aanbieders van de sociale netwerken via dit online-aanbod gegevens ontvangen en eventueel opslaan of verder gebruiken, dient u de desbetreffende plugins niet te gebruiken. Als u ook gebruikersaccounts heeft bij deze netwerken en ingelogd bent, dan kan het sociale netwerk uw surfgedrag mogelijk rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw gebruikersaccounts.


Sociale plugins met 2-kliksysteem (Double-Opt)    
Met de zogenaamde 2-kliksysteem (Double-Opt) beschermen wij u tegen het feit dat uw bezoek aan onze websites standaard wordt geregistreerd en geëvalueerd door aanbieders van sociale netwerken. Als u een pagina van onze website oproept die dergelijke plugins bevat, worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plugins worden pas geactiveerd wanneer u op de daarvoor bestemde knop klikt.
 

Plugins van Facebook en Instagram
Facebook en Instagram worden geëxploiteerd op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hoe die eruitzien is hier te vinden: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE
Informatie over gegevensbescherming bij Facebook is hier te vinden: http://www.facebook.com/policy.


Plugins van X
X (voorheen Twitter) wordt beheerd door X Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (‘X’). Een overzicht van de plugins van X en hoe die eruitzien is hier te vinden: https://developer.twitter.com/; informatie over gegevensbescherming bij X is hier te vinden: https://twitter.com/de/privacy.


Plugins van LinkedIn
LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 93034, USA (‘LinkedIn’).

Een overzicht van de LinkedIn plugins en hoe die eruitzien is hier te vinden: https://developer.linkedin.com/plugins; informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn is hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

12. YouTube

Onze websites maken gebruik van functies van het videoplatform YouTube, dat wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (‘YouTube’). YouTube is een platform waarop audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u een dienovereenkomstige pagina op onze website oproept, brengt de ingebedde YouTube-Player een verbinding met YouTube tot stand, zodat het video- of audiobestand kan worden doorgestuurd en afgespeeld. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Voor meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, over uw rechten en de door u te kiezen privacyopties, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van YouTube.

 

13. Externe Links

Ons online-aanbod kan links bevatten naar websites van andere aanbieders die niet aan ons gelieerd zijn. Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van eventuele persoonsgegevens die bij het aanklikken van de link aan derden worden overgedragen (zoals IP-adres of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt), aangezien wij vanzelfsprekend geen controle hebben over het gedrag van derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden

 

14. Beveiliging

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen en de gegevens die wij over u bewaren te beschermen, met name tegen de risico’s van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, manipulatie of wijziging, onopzettelijk of onrechtmatig verlies, dan wel tegen niet-geautoriseerde openbaarmaking of toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

 

15. Rechten gebruiker

Gebruik voor de uitoefening van uw rechten de informatie in paragraaf 2 ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen’. Zorg er daarbij voor dat wij u duidelijk kunnen identificeren.


Recht op informatie en inzage
U heeft het recht om van ons informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Daartoe kunt u een recht van inzage uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken.


Recht op rectificatie en wissing
U kunt een verzoek indienen tot correctie van onjuiste gegevens. Voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u aanvulling of doorhaling van uw gegevens eisen.

Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturering en boekhouding of waarvoor een wettelijke verplichting tot gegevensbewaring geldt. Voor zover de toegang tot dergelijke gegevens niet vereist is, zal de verwerking ervan evenwel worden beperkt (zie hieronder).


Beperking van verwerking
U kunt ons verzoeken – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – dat wij de verwerking van uw gegevens beperken. 


Gegevensoverdraagbaarheid
Voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u het recht om de gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of kunt u verzoeken dat de gegevens – voor zover technisch mogelijk – aan een derde partij worden verzonden.


Recht van bezwaar
Bezwaar tegen direct marketing
U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden (‘bezwaar tegen reclame’). Wij wijzen u erop dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking met ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtsgrond
Bovendien heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit is gebaseerd op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’. Dan zullen wij de verwerking van uw gegevens beëindigen, tenzij wij – in overeenstemming met de wettelijke vereisten – dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen voor verdere verwerking, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming
Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming te allen tijd intrekken, met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de intrekking blijft onaangetast.


Klachtrecht bij toezichthoudende autoriteit
U heeft eventueel het recht om een klacht in te dienen bij de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name bij de in uw woonplaats, bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

16. Wijziging van de privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.