Meest recente actualisering van december 2023

Juridische informatie

maxon stelt websites ter beschikking voor geïnteresseerde gebruikers voor de onder de rubriek “maxon wereldwijd” vermelde landen. Het gebruik daarvan is onderhevig aan de volgende voorwaarden.

Algemeen
De websites dienen voor algemene informatie over maxon. Afgezien van aanvullende diensten die registratie vereisen, zijn deze zonder invoer van persoonsgegevens vrij toegankelijk. De websites kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden aangevuld, beperkt of verwijderd. Zwitsers recht is van toepassing.

Aansprakelijkheid
maxon stelt de gepubliceerde inhoud met grote zorgvuldigheid samen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de inhoud volledig, juist, actueel en vrij van schadelijke componenten is. Het gebruik van de inhoud vindt daarom plaats op eigen verantwoordelijkheid.
maxon wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af voor zover toegestaan door de wet.
Links naar externe, niet door maxon beheerde internetaanbiedingen worden niet up hun inhoud gecontroleerd. Deze links worden op eigen risico gebruikt. maxon kan in het bijzonder niet garanderen dat al deze door derden ter beschikking gestelde informatie inhoudelijk correct en volgens de wet is.

Intellectueel eigendom
De aangeboden inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag alleen worden gebruikt in de hieronder beschreven omvang.

Het gebruik van de inhoud voor informatieve doeleinden is in principe toegestaan en gewenst. Eveneens toegestaan is het gebruik van de beschikbare pdf- en cad-bestanden voor ontwikkelings- en planningsdoeleinden, maar uitsluitend met betrekking tot de integratie van producten van maxon. Eventuele copyrightvermeldingen, logo’s enz. moeten in ieder geval behouden blijven.

Elk ander gebruik van de websites, met name commercieel gebruik van inhoud alsook in het bijzonder uit de online-catalogus, is verboden en vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van maxon. Eventuele verdere eigendomsrechten van derden blijven voorbehouden.

Links van derden die verwijzen naar de startpagina’s van de websites zijn toegestaan. Elke andere vorm van koppeling vereist voorafgaande toestemming van maxon.

Als door het gebruik van de websites eventueel eigendomsrechten bij de gebruiker ontstaan, dan cedeert deze aan maxon onherroepelijk en kosteloos alle aanverwante rechten binnen de wettelijk toegestane omvang en verleent deze – voor zover een cessie niet is toegestaan – maxon een onherroepelijk, kosteloos en exclusief gebruiksrecht en ziet deze af van de uitoefening van deze eigendomsrechten.

Gegevensbescherming
maxon volgt de principes van de Zwitserse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming bij de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens op diens websites. De persoonsgegevens worden volgens de principes van onze privacyverklaring verwerkt.

U heeft te allen tijde het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien, te corrigeren of volledig te laten verwijderen.

Met het gebruik van de websites gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.


© 2024 maxon. Alle rechten voorbehouden.